Tấm gương người tốt, việc tốt Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố

  • by admin - T2, 07/16/2018 - 11:15

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cộng đồng được đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tích cực hưởng ứng. Qua các phong trào hiến máu tình nguyện được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là đồng chí Nguyễn Tuấn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp, Bí thư ĐTN C.ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, bởi vậy qua các phong trào hiến máu cứu người do Ban chỉ đạo hiến máu thành phố, Thành đoàn Hải Phòng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đoàn Khối Doanh nghiệp phát động, đồng chí Nguyễn Tuấn Dũng đã luôn nhiệt tình hưởng ứng tham gia, cho đến nay hoạt động hiến máu tình nguyện được đồng chí thực hiện thường xuyên mỗi năm ít nhất hai lần. Ngoài việc tích cực tham gia hiến máu, đồng chí Nguyễn Tuấn Dũng còn thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp... cùng tham gia.

Trong nhiều năm liên tục cùng tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, đồng chí Nguyễn Tuấn Dũng đã trở thành tấm gương điển hình cho đoàn viên, thanh niên noi theo. Sự nhiệt tình, năng nổ, tích cực của đồng chí đã trở thành động lực lan tỏa đầy ý nghĩa và giá trị nhân văn cao đẹp trong phong trào hiến máu tình nguyện.