Kết quả thực hiện công trình thanh niên “Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp chung tay xây dựng nông thôn mới tại huyện Tiên Lãng”

  • by admin - T3, 06/12/2018 - 08:59

Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên năm 2018 của Ban Thường vụ Đoàn Khối, nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã phát động đến các đơn vị trong Khối tham gia hỗ trợ thực hiện Công trình thanh niên tại huyện Tiên Lãng.

Trước khi quyết định triển khai thực hiện công trình thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới ở huyện Tiên Lãng, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tiến hành khảo sát, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng thông qua việc gắn kết trực tiếp với các tổ chức đoàn tại địa phương, đơn vị chủ quản.

Công trình nhằm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới của Ban Thường vụ Đoàn khối doanh nghiệp thông qua các hoạt động thiết thực: Sửa nhà nhân ái giúp gia đình Cựu thanh niên xung phong tại xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng ổn định cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế gia đình thoát nghèo; thực hiện chương trình “Ánh điện nghĩa tình” trên địa bàn xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng.

Việc thực hiện công trình cũng là cơ hội cho đoàn viên thanh niên trong Khối cùng đóng góp ngày công, kinh phí giúp đỡ về sức người và vật chất để ủng hộ cho hoạt động an sinh xã hội của Khối.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Công trình thanh niên đã được đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng nhiệt tình, đóng góp kinh phí và đóng góp ngày công để hoàn thành đúng tiến độ đề ra của công trình cụ thể như:

- Hỗ trợ sửa nhà nhân ái và sữa chữa hệ thống điện sinh hoạt giúp gia đình Cựu thanh niên xung phong tại xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng nâng cao chất lượng cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế gia đình thoát nghèo.

 

- Thực hiện chương trình “Ánh điện nghĩa tình” -  Đoàn viên thanh niên tham gia ủng hộ ngày công, hỗ trợ và lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho 20 hộ gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng.

- Đầu tháng 5 năm 2018, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức tổng kết việc thực hiện Công trình thanh niên tại các hộ gia đình thụ hưởng và đã trao 5 chiếc quạt cây.

Đây là một công trình mang nhiều ý nghĩa thiết thực, chung tay cùng thành phố về đích nông thôn mới, được đông đảo đoàn viên thanh niên trong Khối nhiệt tình tham gia; hoạt động đã để lại trong mỗi đoàn viên thanh niên những cảm xúc nhất định, đã đem lại niềm vui cho các hộ gia đình được thụ hưởng, và là nguồn khích lệ động viên để các đồng chí đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp hăng hái thực hiện và tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.