Đoàn Khối Doanh nghiệp tổ chức lễ kỷ niệm dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

  • by admin - T6, 02/02/2018 - 14:22

Chiều ngày 01/02/2018, tại Đền thờ Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh - Hải Phòng, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 - 02/02/2018) Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức lễ kỷ niệm dâng hương dâng hoa tưởng nhớ đồng chí - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh , một trong những lãnh tụ xuất sắc của Đảng , người cộng sản kiên trung , người con ưu tú , kiên cường mãi in đậm trong lòng cán bộ , đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân Hải Phòng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, thực vật, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, ngoài trời