Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ Khối sơ kết nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2015

  • by admin - T3, 06/21/2016 - 07:48

Sáng ngày 14-4-2015, tại Hội trường Văn phòng Thành uỷ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối sơ kết nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2015. Đến dự Hội nghị có đồng chí Phan Đăng Hải - Phó Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ; chuyên viên các Ban Thành uỷ; các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí Trưởng, phó các ban Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng.

Đ/c Trần Văn Khuê - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị

Trong quý I năm 2015, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở bám sát chủ trương phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Thành ủy để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; chủ động tham gia với lãnh đạo các doanh nghiệp trong việc sắp xếp lại doanh nghiệp và sản xuất kinh doanh; đề ra các giải pháp lãnh đạo, điều hành linh hoạt; tháo gỡ khó khăn, tìm giải pháp nâng cao thương hiệu, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Một số kết quả quý I năm 2015 như sau: 

- Doanh thu 3.748,7 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 200,3 tỷ đồng; lợi nhuận 246,4 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 11,6 triệu USD; tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 8,1 triệu USD; tổng huy động vốn của các ngân hàng trong Khối đạt 38.745,2 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay 19.966,6 tỷ đồng; nợ xấu 311,4 tỷ đồng; đảm bảo việc làm cho 30.591 https://www.cialissansordonnancefr24.com/ lao động với mức thu nhập bình quân 5,54 triệu đồng/người/tháng.

Đ/c Đặng Ngọc Thẩm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp  trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I , nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2015của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp 

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, vận động quần chúng, kiểm tra giám sát …. được triển khai thực hiện theo đúng chương trình đề ra: tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI); đã phối hợp với Bộ phận giúp việc của Thành ủy triển khai học tập chuyên đề năm 2015 Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội đảng các cấp; đôn đốc các đơn vị tiến hành Đại hội đúng tiến độ đề ra. Sắp xếp lại 01 đảng bộ thành chi bộ; thẩm định 02 đơn vị về việc thành lập chi bộ đảng; chuyển sinh hoạt đảng cho 84 đồng chí; kết nạp 42 đồng chí, quyết định chuyển chính thức 34 đồng chí. Lập danh sách đề nghị phát thẻ đảng cho 84 đảng viên đợt 3/2; lập danh sách đề nghị tặng huy hiệu 30, 40, 50, 55 năm tuổi đảng cho 34 đồng chí; quyết định xóa tên 02 đảng viên của 02 đơn vị do vi phạm tư cách đảng viên

Đ/c Lương Minh Huệ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trình bày báo cáo tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong Khối

Hội nghị tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá và bàn các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh. Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu tập trung vào các vấn đề: về nguồn vốn ngân sách cấp cho doanh nghiệp để thi công công trình do thành phố làm chủ đầu tư còn chậm; về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất; về nguồn kinh phí Trung ương cấp cho công tác duy tu, sửa chữa hạ tầng đô thị chỉ đạp ứng được 60%về hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án; về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính ….. các vấn đề trên được tổng hợp, đề xuất tới các ban, ngành của thành phố xem xét, giải quyết.

Đồng chí Trần Văn Khuê - Bí thư Đảng ủy Khối thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2015: tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI); triển khai tổ chức Đại hội Đảng các cấp theo văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và của Đảng ủy Khối; tập trung nắm chắc tình hình cơ sở, đôn đốc giải quyết những vấn đề đã được kết luận sau kiểm tra; tăng cường nắm bắt tình hình, tư tưởng người lao động, nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung cao, thực hiện chủ đề hành động năm của thành phố “Phục hồi kinh tế - đổi mới mô hình tăng trưởng” cùng với chủ đề hành động của đơn vị; thực hiện các giải pháp đồng bộ của Trung ương, Chính phủ về đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc doanh nghiệp; tiếp tục bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước diễn ra trong quý II/2015.

Ban Tuyên Giáo ĐUK