Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị giao ban Cụm với các cấp ủy cơ sở trực thuộc trong Khối

  • by admin - T3, 06/21/2016 - 11:38

Thực hiện chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng năm 2015. Để chuẩn bị sơ kết đánh giá hoạt động quý I của năm, từ ngày 24 - 27/03/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị giao ban với các cấp ủy cơ sở trực thuộc của 6 Cụm trong khối

Đ/c Trần Văn Khuê - Bi thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban Cụm 4

Đ/c Lương Minh Huệ - Phó Bí thư ĐUK chủ trì Hội nghị giao ban Cụm 3

Tại Hội nghị, đại diện các chi, đảng bộ báo cáo nhanh về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong quý I năm 2015. Hầu hết hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối có chiều hướng khởi sắc, thu hồi được công nợ, có doanh thu, nộp các nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Việc triển khai tổ chức Đại hội cơ sở được các chi, đảng bộ tập trung chuẩn bị, đã xây dựng kế hoạch, thời gian tiến hành Đại hội, tuy nhiên một số đơn vị còn vướng mắc về công tác nhân sự do đang trong thời gian tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một số đơn vị còn gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chủ yếu tập trung vào việc thuế đất tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh, dịch vụ của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại các Hội nghị, Thường trực Đảng ủy Khối đã thông báo kết quả Đại hội điểm của bốn đơn vị cialis forum đại diện cho bốn Khối; thông tin một số nội dung chính trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); nhấn mạnh một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai tổ chức Đại hội cơ sở; hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội II Đảng bộ Khối Doanh nghiệp. Thường trực Đảng ủy Khối cũng chỉ đạo các cấp ủy cơ sở trực thuộc trong Khối chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 khóa XI theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phù hợp với điều kiện của đơn vị; nâng cao công tác sinh hoạt chị bộ; bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối để triển khai, tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đảm bảo qui định, tiến độ và thời gian. Đồng thời phải thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Ban Tuyên Giáo ĐUK