Đại hội điểm Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng

  • by admin - T5, 03/09/2017 - 16:31

Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO Hải Phòng tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2019; Công ty CP Tư vấn thẩm định giá VCHP tổ chức Đại hội chi Đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2019

- Sáng ngày 23/2/2017, Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO Hải Phòng tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2019. Đây là Đoàn cơ sở tổ chức Đại hội điểm của Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp thành phố. Đến dự Chương trình có đ/c Trần Thị Quỳnh Trang – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố; đ/c Trần Thị Hồng Thúy – UV BTV, Chánh Văn phòng Thành đoàn Hải Phòng; đ/c Đỗ Thị Kim Ánh – UV BCH, Phó Ban phụ trách Ban tổ chức Thành đoàn Hải Phòng; đ/c Bùi Thị Kim Chi – UV BCH Thành đoàn, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ 2014 – 2017, Công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức; các phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ của Công ty và thế mạnh của tuổi trẻ. Trong công tác An sinh xã hội, Đoàn thanh niên tham gia chuyến Hành trình thăm Huyện Đảo Bạch Long Vỹ do Đoàn Khối tổ chức và có phần quà dành tặng huyện đảo là 10.000.000 đồng, Thăm tặng 1 bộ máy vi tính và 80 suất quà mỗi suất 500.000 đồng với tổng trị giá 50 triệu đồng tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Quang Trung huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng…  Đoàn thanh niên đơn vị đã nhận được 01 bằng khen cá nhân của thành phố trao tặng, ghi nhận kết quả hoạt động của đơn vị trong quá trình triển khai đề án 500; Trong nhiệm kỳ vừa qua có 12 đoàn viên thanh niên ưu tú được kết nạp Đảng...

Đại hội đã bầu ra 7 đồng chí trong BCH khóa mới và đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong nhiệm kỳ này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty đã đề ra 7 tiêu chí, và xác định mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Công ty có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, trung thực, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo; thi đua học tập rèn luyện, khởi nghiệp, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng và hoạt động của tổ chức Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng phát triển doanh nghiệp.

- Sáng ngày 24/2/2017, Công ty CP Tư vấn thẩm định giá VCHP tổ chức Đại hội chi Đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2019. Đây là Chi đoàn cơ sở tổ chức Đại hội điểm của Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp thành phố. Đến dự có đ/c Trần Thị Quỳnh Trang – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, đ/c Phạm Ngọc Tiến – UV BTV, Trưởng Ban công tác thanh niên Thành đoàn Hải Phòng; đ/c Bùi Thị Kim Chi – UV BCH Thành đoàn, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp.

Đại hội Chi đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017-2019 đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị của BCH Chi đoàn Công ty. Tại Đại hội đã bầu BCH Chi đoàn Công ty, nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 03 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đây thực sự là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, bản lĩnh chính trị, năng lực trình độ và phẩm chất đạo đức để gánh vác trọng trách mà Đại hội giao phó, thể hiện được tính liên tục, kế thừa và tiếp tục đổi mới vì sự ổn định và phát triển của Đoàn thanh niên Công ty trong những năm tới. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2019 Đại hội đã thể hiện rõ quyết tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để tiếp tục đưa Chi đoàn Công ty VCHP phát triển lên một tầm cao mới.

ANH TUẤN