Tổ chức lớp bồi dưỡng 06 bài lý luận chính trị dành cho các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên

  • by admin - T5, 09/19/2019 - 08:37

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, chiều ngày 18/9/2019 Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức lớp bồi dưỡng về 6 bài học lý luận chính trị dành cho các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong Khối.