Tiêu điểm

Clone of ĐTN Khối Doanh nghiệp TP Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 - 26/3/2015

Ngày 24/3/2015, Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2015). Đến dự có đồng chí Trần Văn Khuê - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Hoàng Minh - Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng ủy Khối và Thành đoàn; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đoàn thanh niên Khối và cán bộ chủ chốt các cơ sở Đoàn trực thuộc

Read More

ĐTN Khối Doanh nghiệp TP Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 - 26/3/2015

Ngày 24/3/2015, Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2015). Đến dự có đồng chí Trần Văn Khuê - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Hoàng Minh - Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng ủy Khối và Thành đoàn; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đoàn thanh niên Khối và cán bộ chủ chốt các cơ sở Đoàn trực thuộc

Read More
Đăng kí nhận RSS - Hải An