Tiêu điểm

Xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 - 2022

  • by admin - T3, 12/10/2019 - 11:18

Thực hiện Hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 - 2022 của Ban Thường vụ Đoàn Khối, các cơ sở Đoàn đã bám sát Hướng dẫn của Đoàn Khối thực hiện tốt và hiệu quả đồng thời 03 tiêu chí: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.

Read More
Đăng kí nhận RSS - Chính trị - xã hội