Tiêu điểm

GIỚI THIỆU MỘT SỐ NÉT

VỀ ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp Hải Phòng được xác nhập từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Giao thông Công chính và Khối Thương mại và được thành lập từ ngày 19 tháng 8 năm 2007 theo quyết định số 275 QĐ/ĐTN của Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng.

Từ năm 2007 khi mới thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp có 46 đơn vị trực thuộc với hơn 2800 đoàn viên và 1600 thanh niên. Đến nay, sau 7 năm với 2 kỳ đại hội thì Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có 57 cơ sở Đoàn trực thuộc với gần 4000 đoàn viên. Trong đội ngũ đoàn viên thanh niên đó có hơn 550 đ/c là Đảng viên đang sinh hoạt Đoàn. Hàng năm Đoàn khối giới thiệu cho Đảng Ủy khối Doanh nghiệp từ 250 đến 300 đoàn viên ưu tú cho Đảng, và có từ 150 đến 200 đồng chí được kết nạp Đảng mỗi năm.

Bộ máy Đoàn khối mới thành lập còn khá "trẻ" nhưng đã có rất nhiều những hoạt động để kỷ niệm các ngày lễ lớn như Festival Thanh niên, đốt lửa trại nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, tổ chức giải giao hữu đá bóng các cụm thi đua khối doanh nghiệp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và Đoàn khối Doanh nghiệp Hải Phòng đã lần đầu tiên đăng cai thành công “Hội nghị giao ban Đoàn thanh niên Khối doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc”... Bên cạnh đó đã kịp thời xung kích đăng kí đảm nhận việc thiết kế biểu trưng và website của Đoàn khối; xung kích tham gia thực hiện việc thiết kế và vận hành Website Đoàn Khối với tên miền: www.doankhoidoanhnghiephaiphong.com.vn và coi đây là kênh thông tin chính thức để phản ánh kịp thời các hoạt động của Đoàn khối cũng như của các cơ sở, là diễn đàn để giới thiệu và quảng bá về doanh nghiệp, tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ hội hợp tác và giao thương giữa các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Hải Phòng.

Cơ cấu tổ chức: BCH khối Doanh nghiệp gồm 29 đồng chí.

Trong những năm vừa qua, được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đoàn Thanh niên khối Doanh nghiệp đã đạt được những thành tích nổi bật như sau:

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật:

- Đoàn viên thanh niên trong khối luôn nắm vững đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và vai trò trách nhiệm của Đoàn viên trong tổ chức Đoàn.

- 100% các cơ sở Đoàn và ĐVTN thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ:

- Đoàn cơ sở là lực lượng trẻ có lòng nhiệt tình và hăng say với công việc. Các Đoàn viên trong Doanh nghiệp luôn tích cực học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, đặc biệt có nhiều Đoàn cơ sở đã ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn và quản lý.

- Đoàn khối Doanh nghiệp đã cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo, định hướng của Thành Đoàn và TW Đoàn, đổi mới công tác tổ chức và định hướng cho các Đoàn cơ sở thực hiện tốt phong trào “đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” và “xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, Đoàn viên thanh niên khối nghiêm túc thực hiện chủ để năm 2016 “Xung kích, sáng tạo, xây dựng, phát triển doanh nghiệp và bảo vệ tổ quốc”.

Kết quả đạt được:

- Đoàn khối Doanh nghiệp Hải Phòng 7 năm liền được tặng bằng khen của TW Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác Đoàn.

- Năm 2007 Đoàn khối Doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng bằng khen.

- Nhiều năm liền được tặng bằng khen của Thành đoàn Hải Phòng.

- Rất nhiều các cơ sở Đoàn nhiều năm liền được tặng bằng khen của TW Đoàn và Thành đoàn Hải Phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

3. Định hướng trong thời gian tới

- Tiếp tục thực hiện, triển khai các Nghị quyết, chương trình mà TW Đoàn, Thành đoàn Hải Phòng, và Đảng ủy khối Doanh nghiệp đề ra.

- Tham mưu, đề xuất với cấp Ủy, lãnh đạo đơn vị và các tổ chức Đoàn huy động mọi nguồn lực chăm lo thanh niên và công tác thanh niên.

- Củng cố tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, hằng năm tiếp tục giới thiệu các Đoàn viên thanh niên ưu tú cho Đảng ủy Khối. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.